Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte

05 JAN 2017 12:34
Missa inte årsmötet den 31 januari 2017. Vi kör mötet klockan 19.00 i Sätra Friidrottshall alternativt i klubblokalen och hoppas på stor uppslutning från våra medlemmar. Varmt välkomna!
  • Uppdaterad: 30 JAN 2017 13:57

Mälarhöjdens IK Friidrott inbjuder till årsmöte 2017.

Datum: 31 januari 2017

Tid: 19.00

Plats: Mötesrummet, Sätra Friidrottshall.

 

Agenda:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Beslut om antal ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen
14. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
c) val av suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år
d) en (1) revisor jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en utses att vara ordförande
f) Beslut om val av ombud till SDF-möten

15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

 

Alla medlemmar önskas varmt välkomna!

Skribent: Styrelsen
Epost: Adressen Gömd

SocialaMedier

 

Postadress:
Mälarhöjdens IK Friidrottsförening - Friidrott
c/o Mats Lindroos, Bergsvägen 39
14171 Segeltorp

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: friidrott@malarhojde...

Se all info