Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte

16 JAN 2022 12:39
Mälarhöjdens IK Friidrott kallar till årsmöte den 23 februari 2022 kl 18:30 i Sätra Friidrottshall. Vi hoppas på stor uppslutning från våra medlemmar. Varmt välkomna!
 • Uppdaterad: 16 JAN 2022 12:39

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MÄLARHÖJDENS IK FRIIDROTT

 

Välkomna alla medlemmar till Mälarhöjdens IK Friidrotts årsmöte 2022!

Datum: 23 februari 2022

Tid: 18.30-20.30

Plats: Sätrahall, mötesrummet innanför cafét

Fika serveras till mötet

 

Motioner:

Motioner till årsmötet ska skickas till ordförande Lova Hagerfors på This is a mailto link senast 23 januari. Motion kan skickas in av alla medlemmar i föreningen.

 

Styrelsen föreslår till årsmötet en uppdatering av stadgarna. Nuvarande stadgar baseras på Riksidrottsstyrelsens tidigare mall för idrottsföreningar. 2018 uppdaterade de mallen och styrelsen föreslår nu att Mälarhöjdens IK Friidrott ändrar sina stadgar därefter. Motionen med nya stadgar bifogas denna kallelse, som bilaga 1. De föreslagna stadgarna innehåller inga väsentliga skillnader från de nuvarande. Uppdateringar som gjorts i RF:s mall:

 • Att stadgarna hänvisar till den RF:s nu gällande stadgar, ” Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.
 • Tillägg om vår förenings inriktining (i det inledande stycket)
 • Ett något utökat och mer detaljerat kapitel om valberedningen
 • Kassörs och sekreterares uppgifter är inte längre listade i detalj
 • Ett nytt kapitel om ”Övriga föreningsorgan” har tillkommit (kap 7)

Förslag på nya stadgar (bilaga 1) 

 

Föreslagen föredragningslista

Nedan är av styrelsen föreslagen föredragningslista.

AGENDA ÅRSMÖTE MIK FRIIDROTT 23 FEBRUARI 2022 18.30-20.30

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd för mötet
 • 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 • 4 Fastställande av föredragningslista
 • 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 6 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 7 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (bilaga 2)
 • 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • 10 Fastställande av medlemsavgifter
 • 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 • 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 1. Uppdatering av stadgarna (bilaga 1)
 • 13 Val av
 1. a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
 2. b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
 3. c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett (1) år
 4. d) en (1) revisor jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 5. e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en utses att vara ordförande
 6. f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
 • 14 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 • 15 Mötets avslutande

 

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning för 2021 (Bilaga 2)

Skribent: Styrelsen MIK Friidrott
E-post: Adressen Gömd

SocialaMedier

 

Postadress:
Mälarhöjdens IK Friidrottsförening - Friidrott
c/o Mats Lindroos, Gamla Södertäljevägen 136 a
14170 Segeltorp

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: friidrott@malarhojde...

Se all info